KISS Real Estate har fundet sin eksistensberettigelse i markedet anno 2009

Eksistensberettigelse i markedet anno 2009

KISS Real Estate har fundet sin eksistensberettigelse i markedet anno 2009 og står i modsætning til de store, tunge ejendomsselskaber.

​Virksomheden er således organiseret slankt og fleksibelt, og forretningen er centreret om køb af nøje udvalgte ejendomme. Den optimale drift sikres gennem engagerede medarbejdere og aktionærer med gode relationer til håndværkere og øvrige samarbejdspartnere. Denne profil for selskabet vil der ikke bliver gået på kompromis med.

Økonomi

Set i lyset af dagens marked, har KISS Real Estate kun en indlånskonto.

​Forud for køb af de enkelte ejendomme udarbejdes en handlingsplan, der strækker sig fra selve købet til samtlige optimeringer omkring ejendommen er gennemført. Nye ejendomme administreres af selskabet frem til den er færdigoptimeret, hvorefter den overgår til et eksternt administrationsselskab.

​Der er lagt er meget stramt budget for driftsomkostninger i ejendomsselskabet, sådan at kun helt nødvendige omkostninger afholdes mens selskabet vokser. Nøglen til succes er således at kende de enkelte ejendomme helt ind til benet og dermed have føling med, hvad der sker i de enkelte ejendomme. Dette kræver et stort engagement af såvel virksomhedens ejer som af de ansatte, hvorfor ikke mange ejendomsselskaber har denne mulighed.

​KISS Real Estate kører en meget stram kreditpolitik, hvor der holdes skarpt øje med indbetalinger af depositum og husleje. Der gøres brug af alle værktøjer givet i lejeaftale og lovgivningen for at få manglende leje indkasseret eller den pågældende lejer sat ud. Dette er kun muligt at opnå ved meget stramme systemer og rutiner.

​Rent organisatorisk sikres den effektive drift og samarbejdet internt i KISS Real Estate ved faste møder hver 2. uge, hvor centrale og strategisk vigtige spørgsmål debatteres.

​For at sikre den løbende opfølgning og styring af økonomien, rapporteres der månedligt til ejerkredsen. Disse månedsrapporter drøftes, og afvigelser i forhold til lagte budgetter analyseres. Som konsekvens foretages efterfølgende de nødvendige tilpasninger i virksomheden, således at KISS Real Estate altid er på forkant med udviklingen.