KISS Real Estate har fundet sin eksistensberettigelse i markedet anno 2009

Eksistensberettigelse i markedet anno 2009

KISS Real Estate har fundet sin eksistensberettigelse i markedet anno 2009. Dette har de sidste år været præget af stærkt nødlidende ejendomme, og realistisk set forventes denne situation at fortsætte nogle år, hvorefter markedet må forventes at bedres, sådan at priserne efter en stabiliseringsfase igen vil stige.

​De kendte og etablerede ejendomsselskaber inden for investeringsejendomme er blevet hårdt ramt af nedgangen. Ofte drejer det sig her om større organisationer med forpligtelse til at betale for mange ansatte for god en løn samt forpligtigelser til at refinansiere i et særdeles dårligt marked med deraf øgede renteudgifter til følge.

​Dertil kommer, at de eksisterende selskaber ofte har købt for dyrt ind, når der sammenlignes med, hvad deres aktiver er værd på nuværende tidspunkt. Frem for at fokusere på de enkelte ejendomme og optimere deres drift, bruges tiden i den nuværende situation derfor typisk på ”brandslukning” i disse selskaber.

​Samtidig er der en vis indikation af, at disse selskaber, grundet deres størrelse, ikke kender deres ejendomme helt ind til benet, og derfor ikke har mulighed for at fokusere på de enkelte detaljer ved ejendommen, så som håndværkerydelser, tæt kontakt til lejer samt optimering af de små ting.

​Derudover har disse selskaber typisk en egenkapital, der består af opskrivninger på ejendomme, og en mindre portion likviditet til at agere med, og har derfor ikke meget at stå imod med i krisetider, som de nuværende. Samtidig er de også oftest ejet af professionelle investorer og kapitalfonde, som grundet den internationale finanskrise har meget svært ved at skaffe kapital til vækst og til status Q – og hvor investorer og banker samtidig forsat vil kræve profit af deres investering.

​KISS Real Estate står i modsætning til disse store, tunge organisationer:

​Virksomheden er således organiseret slankt og fleksibelt, og forretningen centreret om køb af nøje udvalgte ejendomme. Den optimale drift sikres gennem engagerede medarbejdere og aktionærer med gode relationer til håndværkere og byggeselskaber samt fokus på kerneforretningen. Denne profil for selskabet vil der ikke bliver gået på kompromis med.

Økonomi

Set i lyset af dagens marked, har KISS Real Estate kun en indlånskonto.

​Forud for køb af de enkelte ejendomme udarbejdes en handlingsplan, der strækker sig fra selve købet til samtlige optimeringer omkring ejendommen er gennemført. Nye ejendomme administreres af selskabet frem til den er færdigoptimeret, hvorefter den overgår til et eksternt administrationsselskab.

​Der er lagt er meget stramt budget for driftsomkostninger i ejendomsselskabet, sådan at kun helt nødvendige omkostninger afholdes mens selskabet vokser. Nøglen til succes er således at kende de enkelte ejendomme helt ind til benet og dermed have føling med, hvad der sker i de enkelte ejendomme. Dette kræver et stort engagement af såvel virksomhedens ejer som af de ansatte, hvorfor ikke mange ejendomsselskaber har denne mulighed.

​KISS Real Estate kører en meget stram kreditpolitik, hvor der holdes skarpt øje med indbetalinger af depositum og husleje. Der gøres brug af alle værktøjer givet i lejeaftale og lovgivningen for at få manglende leje indkasseret eller den pågældende lejer sat ud. Dette er kun muligt at opnå ved meget stramme systemer og rutiner.

​Rent organisatorisk sikres den effektive drift og samarbejdet internt i KISS Real Estate ved faste møder hver 2. uge, hvor centrale og strategisk vigtige spørgsmål debatteres.

​For at sikre den løbende opfølgning og styring af økonomien, rapporteres der månedligt til ejerkredsen. Disse månedsrapporter drøftes, og afvigelser i forhold til lagte budgetter analyseres. Som konsekvens foretages efterfølgende de nødvendige tilpasninger i virksomheden, således at KISS Real Estate altid er på forkant med udviklingen.