Generel Info om Lejer

Boligstøtte

Bor du til leje, kan du søge boligstøtte hos Udbetalingen Danmark (evt. via kommunens hjemmeside). For at få boligstøtte, skal du bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb.

​Hvor meget du kan få i boligstøtte bestemmes af en række forhold, som f.eks. hvor meget du betaler i leje, hvor mange børn og voksne der bor i boligen, og hvad den samlede indkomst for alle beboere i boligen er.

​Bor I flere sammen, er der kun én person, som kan få boligstøtte. Boligstøtten udbetales til den person, der søger eller til det boligselskab, hvori man har lejet boligen. Udbetales boligstøtten til boligselskabet, vil beløbet blive trukket fra i lejen.

​Udbetalingen Danmark sender brev ud, når de har behandlet sagen, og det vil her fremgå, hvordan boligstøtten udbetales.​​

Beregn din boligstøtte her: Borger.dk_boligstøtte

Vedligeholdelse af lejemål

I standardlejekontrakten for boliglejemål vil den indvendige vedligeholdelse generelt påhvile leje, mens den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. Dog kan der i lejekontrakten fraviges, hvis lejer og udlejer på områder aftaler andre vilkår.

Forudsætning for godkendelse som lejer

Det er en ufravigelig forudsætning for at blive godkendt som lejer, at du ikke er registreret i RKI (Debitor Registeret).

Husdyr

Når du søger lejebolig, skal du være opmærksom på, at det i mange lejemål ikke er tilladt at holde husdyr. Husk derfor at undersøge dette, såfremt du vil være sikker på, at dit kæledyr kan flytte med.