Om Os

Fremtidssikring

KISS Real Estate ApS er et selskab med en meget flad struktur, hvor hver enkelt medarbejder har mulighed for at udvikle sig personligt. Denne udvikling – og heraf følgende værdigforøgelse – er til stor gavn for virksomheden.

Markedskendskab

KISS Real Estate ApS holder sig løbende orienteret omkring de nærmeste konkurrenters nøgletal m.v. Dette betyder bl.a., at der jævnligt udarbejdes en benchmarking/ konkurrentanalyse for de nærmeste konkurrenter.

​Netværk

KISS Real Estate ApS netværk er etableret gennem de forskellige projekter og forretninger, som stifter og aktionærerne er og har været engageret i, herunder medlemskaber af forskellige faglige foreninger og sammenslutninger.

Organisationen

KISS Real Estate ApS har trods sin meget smalle organisation mulighed for at håndtere en forholdsvis stor omsætning. Organisationens opgaver er at opsøge de ”rigtige” ejendomme, lave optimering på udlejningsaftaler, finansiering, håndtering af ejendommene herunder løbende istandsættelse ved fraflytning af lejer eller salg af ejendommen, håndtering af bogholderiopgaver, herunder moms, told og skatter, løsning af juridiske spørgsmål samt service overfor virksomhedens kunder.

KISS Real Estate ApS stiller høje faglige krav til sine medarbejdere og fokuserer derudover meget på arbejdsmiljøet. Virksomheden betragter det som én af sine kerneværdier at være en attraktiv arbejdsplads for dygtige og engagerede medarbejdere, som hver især yder en stor og uundværlig indsats. KISS Real Estate ApS er på den måde en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor den enkelte opfatter virksomheden som mere end blot en arbejdsplads.​