Vi Søger Ejendomme til Vores Ejendomsportefølje

Produkt og Filosofi

Det er KISS Real Estate’s grundlæggende filosofi at indkøbe ejendomme, både på tvangsauktion, via kreditforeningerne efter tvangsauktion og i fri handel, samt at indkøbe økonomisk truede Andelsboligforeninger.

​Køb finansieres fortrinsvis ved overtagelse af eksisterende realkreditbelåning – dog med forbehold for forrentningen.

​KISS Real Estate har en begrænset egenkapitalbinding i ejendommene, da egenkapitalen alene anvendes til istandsættelse, hvorefter ejendommene belånes med kreditforeningslån.


Vision

​Visionen er at KISS Real Estate på sigt forbindes med nytænkning, med et højt serviceniveau og med professionel håndtering, sådan at KISS Real Estate forbliver en god samarbejdspartner for såvel lejer som for finansieringskilder.

​Formålet er at opbygge et ejendomsselskab, mens priserne i ejendomsmarkedet er på bunden: en virksomhed med et godt cash flow og en høj belægningsprocent.

​I opbygningsfasen skal likviditet og overskud de enkelte år bruges på at handle nye ejendomme ind til selskabet.


​Ejendomsportefølje

​​For at sikre den løbende værdiforøgelse er der defineret nedenstående væsentlige udvælgelseskriterier for KISS Real Estate’s portefølje:

  • Ejendommen skal enten have positiv likviditet fra overtagelsesdagen eller skal via eventuel ombygning kunne få det senest 6 måneder derefter.
  • Ejendommen skal kunne deles op i enkelte enheder, som kan sælges enkeltvis, når det rette tilbud modtages, eller når markedet er til det.
  • Ejendommen skal give minimum 7-8 % i forrentning efter senest 6 måneder.

For at imødekomme det gode samarbejde med realkreditforeninger og banker, vil der dog kunne træffes beslutning om lavere forrentningsprocent, hvis der er enighed mellem anpartshaverne, dog kun hvis likviditeten hænger sammen.